У шесту суботу Великог поста, када славимо спомен васкрсења Христовог пријатеља Лазара четвородневног, 27. априла 2024. године, свету Литургију у храму светога великомученика и победоносца Георгија служио је надлежни парох – протонамесник Милош Ждралић.

На служби су појале госпођа Миланка Стојић и Јелена Ристић. Апостол је читао господин Душан Галић.

Отац Милош беседио је на крају службе и нагласио да је Лазарево васксење једно од три новозаветна догађаја када Господ Исус Христос враћа некога у живот. Као и у случају Јаирове кћери и сина наинске удовице, Господ ово чини из самилости и сажаљења према онима који тугују за онима које воле. Осим тога, враћање брата Марији и Марти осигурава и њихову материјалну добробит, будући да у тадашњем друштву жене нису могле да поседују некретнине и наслеђују имовину.

Осим ове друштвене компоненте, текст Јеванђеља који описује догађај Лазаревог васкрсења сведочи нам да је Христос плакао и био потресен због Лазареве смрти. Као наш творац и Господ, он не може равнодушно да гледа шта смрт чини од човека, који није створен за смрт, већ за вечни живот. Стари језици чували су разлику између речи којима се описује Христово васкрсење којим се сви ми спасавамо, и васкрсења, тј. привременог оживљења људи попут Лазара, који ће свакако опет уснути у своје време.

Истога дана увече, служено је вечерње. Пре службе, уз певање тропара Праника, мноштво одраслих и деце изашло је у литију око цркве. При крају вечерња, освећене су гранчице врбе и палме уз кропљење освећеном водом, доносећи окупљенима велику радост. Гранчице врбе и палме припремило је овом приликом Коло српских сестара, а звончиће за децу спремила је госпођа Гордана Јоцић.

После вечерња снимљена је заједничка фотографија, а затим је приређено послужење у црквеној сали.

Palm Sunday Eve at Saint George’s

On the sixth Saturday of Great Lent, when we celebrate the resurrection of Christ’s friend Lazarus, April 27, 2024, the Divine Liturgy in the church of the great-martyr and victory-bearer George was served by the parish priest – Fr Miloš Ždralić.

Mrs. Milanka Stojić and Jelena Ristić rendered the liturgical responses. The apostle was read by Mr. Dušan Galić.

In his homily at the end of the service Fr. Milosh emphasized that the resurrection of Lazarus is one of the three New Testament events when the Lord Jesus Christ brings someone back to life. As in the cases of Jairus’ daughter and the son of the widow of Nain, the Lord does this out of compassion and pity for those who mourn for those they love. In addition, the return of the brother to Mary and Marta also ensures their material well-being, since in the society of that time, women could not own real estate and inherit property.

Apart from this social component, the Gospel text that describes the event of Lazarus’ resurrection testifies that Christ wept and was shaken by Lazarus’ death. As our creator and Lord, he cannot look indifferently at what death does to man, who was not created for death, but for eternal life. The old languages kept the difference between the words used to describe the resurrection of Christ, by which we are all saved, and the resurrection, i.e. the temporary revival of people like Lazarus, who will certainly fall asleep again in due time.

In the evening of the same day, Vespers was served. Before the service, many adults and children came out in procession around the church singing of troparion of the Palm Sunday. At the end of the vespers, pussy willow and palm branches were consecrated with the sprinkling of consecrated water, bringing great joy to those gathered. The branches were prepared for this occasion by the Circle of Serbian Sisters.

Mrs. Gordana Jocić prepared little bells for the children.

After vespers, a joint photo was taken. Afterwards, a lenten dinner was prepared in the church hall.