We will witness the Orthodox faith by understanding the faith handed down by Christ to the Apostles, by living Orthodoxy as a way of life, by participating regularly in the Sacraments, and by offering Orthodoxy to others.

We will grow our parish by attracting new members, by educating them about Orthodoxy, and by inspiring all members to continue the growth of Orthodoxy in the community.

We will foster involvement in our parish life by developing ministries to serve and engage all age groups including non-practicing Orthodox.

We will promote self-sufficiency of our parish by developing a culture of gratitude for God’s blessings by offering our time, talents, and treasures to carry out the mission of the Orthodox Church.

We will foster an environment that promotes fellowship, honesty, and trust.

We will warmly welcome all visitors to our parish.

We will embrace people of all backgrounds.

Наша визија

Сведочићемо Православље разумевајући веру коју је Христос предао Апостолима, живећи га као начин живота, редовним учешћем у Светим Тајнама и нудећи га другима.

Унапређиваћемо нашу парохију привлачењем нових чланова, сведочењем Православља и инспирисањем свих чланова да наставе са растом у заједници.

Подстицаћемо учешће у нашем парохијском животу тако што ћемо развијати службе које ће ангажовати све старосне групе, укључујући и оне који не практикују Православље.

Промовисаћемо самоодрживост наше парохије тако што ћемо развијати културу захвалности Господу, нудећи Цркви своје време, таленте и новчана средства за обављање њене мисије.

Неговаћемо окружење које промовише заједништво, поштење и поверење.

Срдачно ћемо дочекати све посетиоце наше парохије.

Пригрлићемо људе сваког порекла.