The Serbian Orthodox Church is an autocephalous (self-governing) church within Eastern Orthodoxy. Being independent, the Serbian Orthodox Church has its own patriarchate and its churches are located primarily in the former Yugoslavia, including Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Croatia. As Serbs have immigrated to other countries, Serbian churches have spread to the U.S., Australia, Canada, South Africa, and Western Europe.

Serbian Orthodox Diocese of Eastern America is a Diocese within the Serbian Orthodox Church. It was founded in 1983, after the former Diocese for Eastern America and Canada was divided into two separate dioceses: Diocese of Eastern America and Diocese of Canada.

The Eastern American Diocese includes states on the Eastern coast of the United States stretching from Maine to Florida and westward though Ohio. There are nearly fifty parish churches, three monasteries and two children’s camps in the Diocese which serves nearly 25,000 members.

His Grace, Bishop Irinej of Eastern America is the diocesan bishop.

Several parishes are more than a hundred years old. Several parishes are approaching the hundredth anniversary. Serbian Orthodox parish churches in this Diocese and in the other Dioceses in the United States are composed of good hardworking people who contribute to the stability of life on this continent.

As an organization, the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America is recognized as a tax-exempt institution under Section 501 (c) of the Internal Revenue Code, as an organization described in Section 501(c)(3); and Sections 509 (a)(1) and 170 (b)(1)(A)(I) by the Internal Revenue Service.

The Eastern American Diocese is located at 65 Overlook Circle, New Rochelle NY 10804

Епархија источноамеричка

Српска православна црква је аутокефална православна црква. Будући независна, Српска православна црква има своју патријаршију, чије се цркве налазе првенствено у бившој Југославији, укључујући Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Хрватску. Како су се Срби досељавали у друге земље, српске цркве су се прошириле у САД, Аустралију, Канаду, Јужну Африку и Западну Европу.

Српска православна епархија источноамеричка је епархија Српске православне цркве. Основана је 1983. године, након што је некадашња Епархија источноамеричка и канадска подељена на две посебне епархије: Епархију источноамеричку и Епархију канадску.

У састав Епархије источноамеричке улазе државе на Источној обали Сједињених Америчких Држава, које се протежу од Мејна до Флориде и на запад до Охаја. Епархија опслужује скоро 25.000 чланова. Има скоро педесет парохија, три манастира и два дечја кампа.

Епархијски архијереј је Његово Преосвештенство, Епископ источноамерички господин Иринеј.

Неколико парохија старије је од сто година. Неколико парохија се приближава стотој годишњици. Парохије у овој епархији, као и у другим епархијама у Сједињеним Државама, сачињавају добри и вредни људи који доприносе стабилности живота на овом континенту.

Као организација, Српска православна епархија источноамеричка је призната као институција ослобођена пореза.

Седиште Епархије источноамеричке налази се у граду Њу Рошел у савезној држави Њујорк.