The Mission of the Saint George Serbian Orthodox Church is to be faithful in fulfilling the commandment of Christ to “Go into all the world and make disciples of all Nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all [things that He has] commanded” so that all people may be saved and come to the knowledge of the truth.

We are called by God our Creator to worship and follow Him and to proclaim to the world His message of love, peace, and salvation. We believe in Him, and strive to know Him and abide in Him, so that by grace we might receive an eternal life of salvation from Him.

The Saint George Serbian Orthodox Church is part of the Orthodox Christian Church, which is historically and dogmatically continuous with the one church founded by Christ through his apostles. We Orthodox Christians confess in our creed that we are the one holy, catholic (universal) and apostolic church.

As an Orthodox Christian community, we are committed to:

  • live a life of worship and prayer, rooted in the sacramental and liturgical tradition of the Church
  • nurture the faithful through teaching, preaching and study
  • raise our children and youth to love and serve Christ and His Church
  • strive to live according to the moral vision of the Church
  • provide pastoral care and guidance for the faithful at all stages of spiritual life
  • to celebrate the Orthodox liturgical cycle in as full a manner as possible
  • to ensure our liturgical worship is of the highest standard
  • to offer a comprehensive program for the ongoing Christian formation and pastoral care of children and youth, young adults, adult couples and singles, families, and seniors
  • to develop and ensure an effective Orthodox presence and to offer authentic Orthodox resources within the wider community of the Tampa Bay area
  • to reach out and welcome our neighbors, visitors and all spiritual seekers in a spirit of Christian hospitality and service

In accepting this mission, we acknowledge and confess that it is not in our power alone to accomplish this divine and sacred work.  We will succeed only through the use of our own God-given gifts blessed by the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion and fellowship of the Holy Spirit.

Наша мисија

Мисија Српске православне Цркве Светог Георгија је да испуњавамо заповест Христову „Идите по свему свету и учините ученицима све народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светих. Духа, учећи их да држе све што сам вам заповедио“ да би се сви људи спасли и дошли до познања истине.

Позвани смо од нашег Бога и створитеља да га славимо, следимо и да свету објављујемо његову поруку љубави, мира и спасења. Верујемо у њега, трудимо се да га познамо и пребивамо у њему, да бисмо по благодати од њега примили спасење и живот вечни.

Српска православна Црква Светог Георгија део је Православне хришћанске Цркве, која историјски и догматски наставља неподељену Цркву коју је основао Христос преко својих апостола. Ми православни хришћани исповедамо да смо једна света, саборна и апостолска Црква.

Као православна хришћанска заједница, наш циљ је:

• живети богослужењем и молитвом, укорењеним у светотајинском и литургијском предању Цркве

• образовати верне кроз подучавање, проповедање и проучавање

• васпитавати нашу децу и омладину да служе Христу и његовој Цркви

• настојати да живимо по моралном учењу Цркве

• пружати пастирску бригу и руковођење верницима у свим фазама духовног живота

• што преданије држати литургијски поредак

• обезбедити да наше богослужење буде на највишем нивоу

• понудити свеобухватан програм за хришћанско образовање и пастирску бригу о деци и омладини, одраслим паровима и самцима, породицама и старијим особама

• развити и обезбедити православно присуство унутар шире заједнице области Залива Тампа

• дочекати наше суседе, посетиоце и све духовне трагаоце у духу хришћанског гостопримства и служења

Прихватајући ову мисију, ми признајемо да сами не можемо извршавати ово божанско и свето дело. Успећемо благодаћу Господа нашег Исуса Христа, љубављу Бога Оца и заједницом Духа Светога.